Переміщення файла

Тепер розглянемо функцію MoveFile(), яка служить для переміщення файлів. Переміщення файла відрізняється від копіювання файла тільки тим, що старий файл після його переміщення видаляється.

Функція MoveFile() має наступний прототип:

BOOL MoveFile(

LPCTSTR lpExistingFileName, // ім’я існуючого файла

LPCTSTR lpNewFileName); // ім’я нового файла

У разі успішного завершення функція повертає ненульове значення, інакше - false. Відмітимо, що функція MoveFile() зберігає всі атрибути переміщуваного файла. Параметри цієї функції мають наступне призначення.

Параметр lpExistingFileName повинен вказувати на рядок, який містить ім’я переміщуваного файла.

Параметр lpNewFileName повинен вказувати на рядок з ім’ям файла, в який переміщатиметься існуючий файл. При цьому відмітимо, що новий файл створюється самою функцією Переміщення файла MoveFile().

У лістингу 24.6 приведена програма, яка виконує переміщення файлу, використовуючи функцію MoveFile().

// Лістинг 24.6. Переміщення файла

#include "stdafx.h"

int main()

{

wchar_t lpszFileName[] = L"C:\\Users\\Shogun\\Documents\\demo_file.dat";

wchar_t lpszNewFileName[] = L"C:\\Users\\Shogun\\Documents\\new_file.dat";

// переміщаємо файл

if(!MoveFile(lpszFileName, lpszNewFileName))

{

std::cerr << "Move file failed." << std::endl

<< "The last error code: " << GetLastError() << std::endl;

std::cout << "Press any key to finish.";

std::cin.get();

return 0;

}

std::cout << "The file is moved." << std::endl;

std::cin.get();

return 0;

}

В ОС сімейства Windows NT\2000\XP) для переміщення файлів може також використовуватися функція MoveFileEx(), в якій Переміщення файла можна задавати режими переміщення файлів.


documentaxgkpwz.html
documentaxgkxhh.html
documentaxglerp.html
documentaxglmbx.html
documentaxgltmf.html
Документ Переміщення файла