Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять у зв’язку із хворобою та іншими поважними причинами

Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять у зв’язку із хворобою та іншими поважними причинами

Державний вищий навчальний заклад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Юридичний факультет

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1. Тел.: декан – (044) 456-41-42 (тел/факс), заступники декана – 371-61-23 (тел/факс), канцелярія – 459-61-19, деканат – 455-60-29 (тел/факс) Web: www.kneu.edu.ua, e-mail: law@kneu.edu.ua


_____________№______

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять у зв’язку із хворобою та іншими поважними причинами

З метою вдосконалення організації навчального процесу та неухильного виконання студентами юридичного факультету своїх обов’язків згідно Правил внутрішнього розпорядку КНЕУ (п. 21) щодо обов’язкового відвідування занять, вчасного повідомлення про неможливість їх відвідування та порядку подання ними медичних довідок затвердити наступний порядок:

1. Студент, який пропустив заняття, модульний контроль, залік або іспит через Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять у зв’язку із хворобою та іншими поважними причинами хворобу повинен подати до деканату належно оформлену медичну довідку, що підтверджує факт хвороби, завірену завідувачем медпункту КНЕУ (довідка на строк до 3-х днів) або лікарем студентської поліклініки (довідка на строк понад 3-и дні) протягом тижня з моменту видачі певним медичним закладом.

Подані студентами медичні довідки зберігаються протягом навчального року у деканаті та реєструються у спеціальному журналі.

Студент, який пропустив заняття, модульний контроль, залік або іспит з інших поважних причин, повинен подати протягом тижня з дня припинення обставин, що відносяться до поважних, відповідні документи до деканату.

2. Студенти мають право складати лише ті заняття, модульний контроль, заліки або іспити, які були Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять у зв’язку із хворобою та іншими поважними причинами пропущені у зв’язку із захворюванням або з інших поважних причин за наявності документального підтвердження. Письмовий дозвіл на складання пропущеного заняття, модульного контролю або заліків видається заступником декана – Ілікчієвою К.І., Рижук Ю.М., а іспитів – деканом.

3. Студент складає відповідну заяву про надання дозволу на складання пропущеного заняття, модульного контролю, заліку або іспиту. Заява та відповідні документи реєструються та зберігаються у деканаті у навчальній картці студента протягом навчального року.

4. Складання пропущеного заняття або модульного контролю студентами може здійснюватися протягом 10 робочих днів з дня отримання дозволу за графіком, що встановлюється кафедрами.

5. Н.П. Кравцовій довести розпорядження до відома професорсько-викладацького Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять у зв’язку із хворобою та іншими поважними причинами складу та студентів юридичного факультету.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника декана юридичного факультету К.І. Ілікчієву.


documentaxgexyv.html
documentaxgffjd.html
documentaxgfmtl.html
documentaxgfudt.html
documentaxggbob.html
Документ Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять у зв’язку із хворобою та іншими поважними причинами